İK POLİTİKAMIZ

İK POLİTİKAMIZ

HG BARA’nın en önemli kaynağı, “İNSAN”dır. HG BARA’nın bugünü ve geleceği, çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine bağlıdır. İnsan Kaynakları Politikamızın temelini; esneklik, sürekli eğitim ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması oluşturur.

 

DEĞERLERİMİZ

 

HG BARA DEĞERLER SİSTEMİ, çalışanlarımızın; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer 3. şahıslarla olan ilişkilerinin yöntemini tanımlar.

 

Değerlerimiz:

Sürekli Gelişim

Açıklık & Şeffaflık

Inovasyon

Müşteri için değer yaratma

İleri görüşlülük

Değişime Açıklık

İşi sahiplenme

İnsiyatif kullanma

 

KRİTİK PERSONEL VE GENÇ YÖNETİCİ ADAYLARI

İnsan Kaynakları Departmanımız, her zaman doğru işe doğru insanı almak amacıyla tüm fonksiyonlarla bir arada çalışır. Hg Bara; değişime liderlik eden, stratejik hedefleri gerçekleştiren, şirketine bağlı,  istekli ve yetenekli kritik personeli belirlemek üzere bir sistem geliştirmiştir. Kritik personel seçme ve değerlendirme süreci; profesyonel becerilerin belirlenmesi, çalışanın birden fazla kriter ile değerlendirilmesi, gelişim planlarının hazırlanması, çalışana geri bildirim yapılması ve çalışanı sürekli destekleme/takip etme yoluyla olmaktadır.

 

EĞİTİM & GELİŞTİRME

Eğitim&Geliştirme programları, beyaz ve mavi yakalı çalışanlarımızın verimini arttırmak, aynı zamanda organizasyonu geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Çalışanlarımıza özel planlanan eğitimler, Hg Bara’ya  hızlı ve kolay uyumu sağlayan “Oryantasyon Programı” ile başlayıp; çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirici faaliyetlerle devam ederek öğrenme süreçleri boyunca çalışanlarımıza rehberlik etmektedir. Eğitim plan ve bütçesi, her yıl bölüm yöneticilerimiz ile görüşülerek Hg Bara’nın ilgili dönemdeki hedef ve stratejilerine  bağlı olarak yapılmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz eğitimler arasında; yönetim becerileri, kişisel gelişim (iletişim, NLP,…) ile ilgili ve fonksiyon bazlı (satış, lojistik, finans,…) eğitimler yer almaktadır. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri gereklilikleri kapsamında çalışanlarımız için yetenek matrisleri oluşturularak; makina başı eğitimleri ile yıllık eğitim planında bulunan diğer eğitimler gerçekleştirilmektedir. Amacımız çeşitli konularda eğitimler vererek tüm çalışanlarımızın, iş hayatlarında öğrenme ve gelişme fırsatlarını yakalamalarını sağlamaktır