İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ

HG BARA çevreye, çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olup; ürün ve faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkileri sürekli iyileştirme  prensibiyle en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Bu amaç doğrultusunda; “İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre” departmanı koordinasyonunda;

 

  • Doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve kirliliği önlemek,

 

  • Faaliyet ve makinalarımızın risk analizlerini yaparak, bunların çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,

 

 

  • Muhtemel acil durumları ve iş kazalarını oluşmadan önlemek

 

  • Çevre, sağlık ve güvenlik konularındaki yasal gereklilikleri, talimatları, müşteri isteklerini yerine getirmek,

 

 

  • Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve  güvenlik konularında  bilinçlendirilmesi  için eğitimler  ve çeşitli faaliyetler düzenlemek,

 

  • Temin etttiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak ve tedarikçilerimiz ile işbirliği yapmak temel

 

 

 

Her yıl belirlenen ve yönetimce gözden geçirilen, çevre ve iş güvenliği hedefleri, sistemin sürekli iyileştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.